- Gmp Belgesi Paylaş

GMP "İyi İmalat Uygulamaları" Belgesi (GMP-Good Manufacturing Practices) demektir.

GMP    : Good Manufacturing Practices    İyi  Üretim  Uygulamaları  , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

İmalat  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

Ayrıca, bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin "kozmetik sınıfında" kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır.

GMP BELGESİ TEMEL ŞARTLARI

a- Kalite yönetimi

b- Personel ve organizasyon

c- Bina, donanım, ekipman ve materyaller

d- Dokümantasyon

e- Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım

f- Kalite kontrol ve yeterlilik testleri

g- Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme

h- Şikayetler ve geri çağırma

i- Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi

j- Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi

k- İçsel ve dışsal denetim .

GMP BELGESİ AŞAMALARI

GMP'de, her işin SOP 'lerinin oluşturulması ve SOP(Standart Operasyon Prosedürleri) 'ne uygun olarak işlerin yapılması gerekliliği vardır. Hijyen ve temizlik koşulları GMP için çok önemlidir. Üretim ya da hizmet verilen yerin temizlik kuralları oluşturulmalı ve denetleyiciler tarafından yapılan temizliğin kontrol edildiği imza altına alınmalıdır. Havalandırma, ısıtma ve nem şartları düzenli olarak belli seviyelerde (15-25 (+-2) santigrat derece sıcaklık, nem max 60 de tutulmalı ve bu ısı nem seviyesi sürekli bir yerde kayıt altında olmalı ilgili teftiş kurulu geldiğinde geçmiş ay ve günlere yönelik rapor sunulabilmelidir.

Ürün ve hizmet'in karışma riski'nı önleyici tedbirler alınmış olmalıdır. (Yazılımsal ya da manuel)

Güvenlik GMP'de çok önemlidir, Deprem, yangın, izlenebilirlik, vs gibi tüm güvenlik önlemleri itina ile alınmış olmalıdır.

GMP, bilhassa ilaç, gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin hammaddeden, son kullanıcıya ulaşana kadar geçen süreç içindeki her aşamayı etkileyen kurallar bütünüdür.

Sizin almayı düşündüğünüz GMP sertifikası, GMP kurallarını öğrenmenize yarayacaktır.

GMP şartlarını öğrendikten sonra, her türlü, ilaç, kimya, gıda firmalarında üretim, depolama, kalite kontrol, kalite güvence, lojistik ve tedarik zinciri gibi bölümlerinde ülkemizde az sayıda bulunan yetişmiş personel sınıfına girmenizi sağlayacaktır.

Eğitiminiz ne olursa olsun (ilk öğretim, lise, ön lisans ya da yüksek lisans) GMP kurallarının işlediği kaliteli üretim alanlarında GMP eğitimi almış nitelikli personel aranan personeldir. Her zaman daha önce değerlendirilmeye alınacaktır.

Bu eğitim sizin kariyeriniz açısından da size yarar sağlayacaktır.

Olası iş arama ve iş görüşmelerinizde, özellikle ilaç ve medikal sektöründe iş bulmanız da kolaylaşacaktır.

GMP KURALLARI

a- Üretimini yapacağın işlerin ayrıntılarına karar ver(ürün tipleri, kontrolleri, onayları)

b- Yapacağın her şeyi yaz (Standart uygulama yöntemleri ( Standart operating procedures=SOP’ lar), ekipmanlar, laboratuarlar vb)

c- Yazdığın her şeyi yap (Eğitim, yeterlilik, proses kontrol)

d- Yaptıklarını Kanıtla(kayıtlar, denetimler)

e- Hataları düzelt ve kaliteyi artır( işlemleri izle, soruştur ve sonuçlar çıkart)

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.