- İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir? Paylaş

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Iso 14001 çevre yönetim sistemi, firmaları, ürünlerini imal ederken ya da hizmetlerini sunarken gerçekleştirdikleri uygulamaların çevresel etkilerini tespit etmeye, bunları analiz etmeye, önemli etkilerini kontrol etmeye, yasal limitlere uymaya, kirliliği engelleyici çalışmalar yapmaya ve çevresel performanslarını devamlı olarak iyileştirmeye yönlendirir. Her geçen zaman biraz daha küçülen dünyamızın kaynaklarının tükenmez olmadığı, uygulamalarımızın çevresel etkilerinin yerel ve bölgesel şekilde sınırlı olmayıp globalleştiği artık dünya genelinde kabul edilmiştir. Bu çevresel etkilerin yasal faaliyetlerden çok toplum dinamikleri ile kontrol edilmesi gereksinimini de birlikte getirmiştir.

 

Iso 14001 çevre yönetim sistemi ile Bilinçli olan tüketici kesim, tedarikçi firmaların çevre politikalarını satın alma şartlarından birisi şeklinde sorgulamaktadır. Bilinçli olan tüketici kesim yaşadığı çevreye önem veren ve çevresel etkilerinin farkında olan tedarikçi firmalar ile çalışmayı tercih ediyorlar. Iso 9001 kalite yönetimine ve Ohsas 18001 iş güvenliği yönetimine odaklanmış standartlardır. Çevre yönetimi üzerine odaklanan Iso 14001:2004 standardı, iş güvenliği yönetim ve kalite sistemleri ile ortak olan ilkeleri vardır. Bu sebeple iş güvenliği yönetim ya da kalite sistemleri olan bir firma, Iso 14001’i var olan sistemlerine basit şekilde entegre edebilir.

 

Neden İso 14001?
» Ülke ve ülkeler arası yasalara uyumun yükseltilmesini sağlar.
» Çevre etkilerinin farkında olunmasını sağlar.
» Çevresel etkilerin analiz edilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.
» Kirliliğin kaynaktan itibaren kontrol edilmesini ve indirgenmesini sağlar.
» Çevre performansının yükseltilmesini sağlar.
» Doğal kaynakların, ham maddelerin ve enerjinin kaliteli harcanmasını sağlar.
» Yetki ve izin belgelerine sahip olunmasının kolaylaştırılmasını sağlar.
» Personellerin bilinçli hale gelmesini sağlayarak personellerin motivasyonunu yükseltir.
» Acil durumlara karşı hazırda bulunulmasını sağlar.
» Firmanın prestijinin artmasını sağlar.
» Dünyaca konuşulan ortak bir lisan olduğundan ülkeler arası pazardaki rekabette avantaj sağlar.

 

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’ nın Temel Özellikleri
» Dünyada geçerli olup genel bir özelliğe sahiptir.
» Sürdürülebilir iyileşmeye destek verir.
» Mevcut yönetim ağları (Ohsas 18001, İso 9001) ile uyumludur.
» Performans şartlarının tanımlanmasını sağlar.
» Gönüllülük esası ile oluşturulur.
» Uygulandığı firmalara değer katar.
» Dünya genelinde her çeşit firmaya uygulanabilir.
» Hissedarlar, toplum ve diğer alakalı taraflarla irtibatı sağlar.
» Esnek faaliyetleri içerir.

 

Iso 14001 İle Alakalı Birtakım Tanımlar
Çevre
Bir firmanın uygulamalarını yürüttüğü su, hava, toprak, flora, doğal kaynaklar, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasında bulunan ilişki.

 

Çevre Boyutu
Bir firmanın, çevre ile etkileşime girebilen uygulamalarının ya da ürünlerinin yada hizmetlerinin bir unsurudur.
Çevresel Etki: Tamamen ya da kısmen, bir firmanın çevre boyutlarından oluşan, çevreye verdiği olumlu ya da olumsuz meydana gelen değişiklik.

 

Çevre Yönetim Sistemi
Bir firmanın çevre politikasının ilerletilmesi, faaliyete konması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde uygulanan, firmanın yönetim sisteminin bir ögesidir.

 

Çevre Başarısı
Bir firmanın, çevre boyutlarını yönetmede kazandığı ölçülebilir neticeler.

 

Çevre Politikası
Bir firmanın, resmi şekilde üst yönetimince beyan edilen, çevre başarısıyla alakalı genel istekleri ve yönlenmesi.

 

Kirliliğin Engellenmesi
Çevresel olumsuz etkileri indirgemek için, herhangi bir kirletici türünün ya da atığın meydana gelmesini, boşaltımını ya da emisyonunu engellemek, minimize etmek ya da kontrol etmek (ayrı olarak ya da beraber) adına, aşamaların, faaliyetlerin, ürünlerin, malzemelerin, tekniklerin, hizmetlerin ya da enerjinin kullanılması.

 

Not: Kirliliğin engellenmesi, kaynak harcamasını indirgemesini ya da hiç harcanmamasını, işlemi, ürün ya da hizmette yapılan değişiklikleri, kaynakların verimli tüketilmesini, enerji ve malzeme ikamesini, tekrardan kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı, ıslahı ve arıtmayı ihtiva eder.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.