- İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Paylaş

İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

Çevre, hepimizin yaşam koşulları ve yaşam kalitesine yakın bir şekilde alakadar olan bir kavramdır.Çevre tükenebilen bir varlıktır ve bizlerden sonra gelecek nesillerinde yaşamsal gereksinim duyacakları bir husustur.Çevrenin ve kaynakların hem zamanımızdaki insanlara hem de gelecek kuşaklara yetecek biçimde devam ettirilebilir olarak harcanması ve yönetilmesi yaşamların hepsi için vazgeçilmez bir kavramdır.Özellikle Avrupa ve Amerika devletlerindeki sanayi kuruluşları, kamuoyu artan baskısı ile çevrede meydana getirdikleri etkilerin tüketicilerce dikkate edildiğinin farkına varmışlardır. Dolayısıyla, gelişen ve gelişmiş devletlerde endüstriyel firmalar sürdürülebilir gelişme kapsamında, kendi İso 14001 çevre yönetim ağlarını oluşturmaya başlamışlardır.İnsanlarda çevreye karşı duyulan hassasiyet giderek yükselmektedir.Bu yükselmede özellikle çevre hakkında yasal otoritelerin etkisi giderek artmaktadır.

İso 14001 çevre yönetim ağı (ÇYS) standartları,firmaların yapmış olduğu uygulamaların potansiyel çevre etkilerini kontrol edebilmeleri adına ihtiyaç duyulan yapıyı oluşturan bir çevre standartları serisidir.Çevre anlamındaki bu standartlar serisi, çevre kirliliği indirgeyerek, atık mamulleri kontrollü bir biçimde geri kazanarak, enerji ve kaynak sarfiyatını indirgenmesini sağlayarak imalat maliyetlerinin indirgenmesine sağlamaktadır ve çevreye karşı duyarlı ürünler pazarına girebilme olanağı meydana getirmektedir.Her ne kadar İso standartlarına uyum gönüllülük şekline bağlı olsada yaygın şekilde kabul edilmiş olması ve ticari olarak öncelikler bu faaliyeti zorunlu duruma getirmiştir.Kuruluşların çevre performansları ile alakalı olarak müşterilerin istek ve amaçlarında devamlı olarak bir artış yaşanmaktadır.İso 14001 standardı firmaların hem yasal koşullara uyması hem de kendi çevre analizlerini gerçekleştirerek çevre karşı etkilerini asgari düzeye indirmesi adına geliştirilmiş, dünya da başarılı bir biçimde faaliyette olan bir standarttır.İso 14001’e uygun geliştirilen bir çevre yönetim ağı sayesinde firmalar koordineli ve sistematik bir biçimde çevre ile etkileşimlerini kendileri belirleyecekler ve önemli etkide bulundukları hususlarda önlem alacaklardır.Ardından beklenen kuruluşların çevre ile alakalı performanslarını devamlı iyileştirir hale  gelmeleridir.

Sanayileşme aşamasına giren ve tamamlayan uluslarda 1970’li senelerden itibaren çevre hususunda kirleten öder ilkesini gelişmiştir.Toplumlar, çevreyi kirletip doğal kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi bilinçsizce harcayarak kalkınmanın devam ettirilemeyeceğini anlamışlardır.1972 Stockholm birleşmiş milletler çevre konferansını yaklaşık olarak kamuoyu, ciddi çevre problemlerine büyük oranda duyarlı bir davranış göstermiş ve Avrupa’da bunun konu üzerine beş adet çevre eylem koordinasyonu uygulanmıştır.1992 Rio de Janerio birleşmiş milletler çevre konferansıyla birlikte dünya hızlı bir şekilde sürdürülebilir kalkınma ilkesini kabul etmiştir. Kalkınma ve çevrenin kavramlarının birbirine karşıt birer kavramı ifade ettiğinin aksine birbirini tamamlayan faktörler olduğu anlaşılmış; kalkınma, çevre tahrip edilmeyerek; onun sürekliliğinin sağlayacak biçimde sürdürülebilir kalkınma ile uyum bakımından çevre kavramının ele alınması ve yönetilmesi kabul görmüştür.Çevre karşı bilincin giderek ayak yaygın hale gelmesi toplumları çevresel standartlar meydana getirmeye yöneltmiştir.Bu konuda temiz teknolojiler ile çevre etkisi daha sistemli olan bir yönetim kapsamında indirgeyerek devamlı gelişimi oluşturabilmek üzere İso14001 çevre yönetim ağları geliştirilmiştir.

İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitim İçeriği

  1.  Çevre ve İso 14001 çevre yönetim ağı standardında bulunan esas terim ve kavramların açıklamasının yapılması
  2.  İso 14001 eğitimi;  çevre yönetim ağı standardında bulunan maddelerin hepsinin ayrıntılı olarak açıklanması
  3.  İso 14001 eğitimi; çevre yönetim ağı çevre etki analiz edilmesi
  4.  İso 14001 eğitimi; çevre yönetim ağı sistem belgelerinin koşullarının açıklanmasının yapılması  
  5.  İso 14001 eğitimi; çevre yönetim ağı maddelerine göre çevre egzersiz ve pratik çalışmalar
  6.  İso 14001 eğitimi; Denetim, sertifikalandırma ve akreditasyon koşulları hakkında bilgiler verme
  7.  İso 14001 eğitimi;  Türkiye çevre yasalarının genel yapısı konusunda bilgiler verme

 

İso 14001 Eğitimi Süresi

 

SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan iso 14001 eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir.İso 14001 çevre eğitimi adına belirlenen bu süre İso 14001 eğitimine katılacak kişi adedine göre değişlik gösterebilir.

İso 14001 Eğitimine Kimler Katılabilir

  1. Şirketlerinde İso 14001 çevre yönetim sistemi oluşturmak ve sürdürmek isteyen çalışanların hepsi
  2. Şirketlerinde İso 14001 çevre yönetim sistemini incelemek isteyen çalışanların hepsi
  3. İso 14001 danışmanları, daha verimli ve bilinçli sistem oluşturmayı hedefleyen herkes 

İso 14001 Eğitim Sertifikası 

Kurs bitiminde katılımcı şahıslar İso 14001 eğitimine katılım sertifikasına sahip olacaklar.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.