- İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir? Paylaş

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki çevre şartları nedeniyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık problemlerine ve mesleki risklerin yok edilmesi veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Kanun, yönetmelik ile çalışan personellerin korunmasını sağlamak amacıyla inceleme ve uygulamalardır. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek maksadıyla ile güvenli çalışma sahası oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine “İş Güvenliği” denir. Kuruluşun gerçekleştirdiği organizasyonlardan etkilenen tüm personellerin (çalışanların, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki bir bireyin) sağlığına ve güvenliğine etkileyen faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

 

İş sağlığı ve güvenliği eylemini oluşturan İşçi sağlığı dalı; Tüm mesleklerde çalışanların sıhhatlerini psikolojik ve fiziksel, sosyal olarak zirvede tutmak, çalışma şartları ile üretim araçlarını sağlığa uygun koşul haline getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı nesnelerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere dizayn edilmiş, mühendislik ve tıp disiplinlerini esas alan entegre bir bilime denir. 

 

İş yerindeki çalışanların yahut diğer personellerin (geçici işçiler ve yüklenici personeller), ziyaretçilerin ve çalışma sahasında diğer insanların sağlık ve güvenliğini etki eden veya etkilemesi mümkün olan koşul ve faktörler.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (S.G.K): Aşağıdaki hal ve durumlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen yahut daha sonra bedensel ve ruhça arızaya uğratan olaydır.

 

» İş yerlerinde işin yürütülmesiyle alakalı olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha insani bir iş sahası meydana getirmek için yapılan metotlardır.

 

»Genel bir deyişle, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem bütün kurumun ve üretimin güvenliğini, yani çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerdir.

 

»İş yerinde çalışan personelin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka tanımla, iş alanında oluşabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi riske karşı gerekli önlemleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedeflerin yerine getirmeye destek olabilecek araç-gereçlerin tam şekilde bulundurulmasını öneren, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu yahut işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak koşullara uymalarını isteyen bir kavramdır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.