- Yalın Üretim Eğitimi Paylaş

Yalın Üretim Nedir?

 

Yalın üretim yani yalın üretim eğitimi, zamanımızın dünyası küresel ve çok rekabetçidir ve herkesi bu rekabete çekmektedir. Her kim ki kalitesini arttırır, maliyetlerini indirger ve süratli olursa, pazara da yön verir. Geleneksel üretim ağları bu amaçlara aynı zamanda erişmemize yeterli olanak sunmamaktadır. Kuruluşlar genellikle bu amaçlardan birine veya ikisine odak haline gelmekte ve üretim sistemlerini buna uygun şekil vermektedirler. Oysa yalın yönetim bu uç amacında aynı anda yapılmasına imkan vermektedir. Aşamalarındaki israfları önleyerek maliyet ve üretim zamanını indirgeyen ve kaliteyi yükselten sistematik bir yaklaşımdır. İlk Toyota’nın geliştirmiş olduğu ve faaliyette olan yalın yönetim, bir yönetim felsefesi şeklinde bugün üretimle birlikte birden fazla değişik hizmet sektöründe de (eğitim, sağlık ve finans gibi) uygulanmaktadır. Yalın düşüncenin temelinde israf ve kayıpların yok edilmesi ve devamlı şekilde iyileştirmenin sağlanması yer bulmaktadır.

 

Yalın Yönetim İlkeleri Nedir?

 

Değerin Tanımının Yapılması
Yalın düşüncede her uygulama değer kavramına uygun analiz edilir. Değer, müşterilerce tanımlanır. Müşterinin bazında değeri kabul görmeyen her uygulama israftır.

 

Değer Akış Analizi
Yalın düşüncede ikinci adım değer akışının değerlendirilmesidir. Aşamanın bütün adımları ham maddeden nihai ürüne kadar tanımlanır. Bu şekilde aşamada yer bulunan israflar ortaya konur.

 

Sürekli Akış
Müşterinin tanımladığı değeri, arzu edilen zamanda ve kalitede, en ucuza imal etmek için tanımı yapılan israfların yok edilerek sürekli olarak akışın sağlanmasıdır.

 

Çekme Sistemi
Bu süreçte, müşterinin ürünü veya hizmeti talep ettiği zaman almasına imkan sağlamakta ve müşteri isteği olmadan üretimin gerçekleşmemesini sağlamaktadır.

 

Mükemmellik Arayışı
Sistem devamlı şekilde iyileştirilerek mükemmel bir yapıya gelmesi hedeflenir.

 

Yalın Üretimde 7 Temel İsraf Nedir?

 

Hatalı Üretim
Hatalı üretim ya da ürünün bakım ve onarımı israftır.

 

Fazla Üretim
Gereğinden fazla ya da erken imalat israftır.

 

Fazla Stok
İş adına gereğinden çok elde tutulan her şey israftır.

 

Bekleme
Makinanın işlemini tamamlamasını beklemek ya da tamir için beklemek israftır.

 

Gereksiz İşler
Katma değer oluşturmayan iş adımları ya da müşteriye değer oluşturmayan uygulamalar israftır.

 

Gereksiz Taşıma
Lüzumsuz ekipman, mamul, yarı mamul, ve ham madde taşımaları israftır.
 
Gereksiz hareketler
İyi organize yapılmamış iş alanı sebebiyle meydana gelen gereksiz hareketler israftır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.