- Yalın Altı Sigma Bilgilendirme Eğitimi Paylaş

Yalin altı sigma bilgilendirme egitimi, Firmalar etkinliklerini dolayısıyla rekabet güçlerini yükseltebilmeleri için ekip bazlı iyileştirme çalışmalarını alışkanlık durumuna getirmelidir. Bütün uygulamalarında devamlı iyileştirmeyi amaçlayan ve bu iyileştirmeleri ekipler şeklinde, bilimden faydalanarak ve proje bazlı yürütmek isteyen firmalar Yalın 6 Sigma yaklaşımını benimsemelidir. Bu yapılan eğitimin amacı; yalın yaklaşımlar ile yapılan Yalın 6 sigmanın ne anlama geldiği katılan şahıslara göstermektir. Bu seminerin ardından katılımcılar, kendi kuruluşlarının, Yalın 6 sigma faaliyetlerinin neresinde olduğunu ya da Yalın 6 Sigma çalışmalarına başlamak için hazır olup olmadığını inceleme olanağı bulacaklardır.

 

Yalin altı sigma bilgilendirme egitimi, hakkında genel bilgiler şu şekildedir.

 

Kapsamı
» Yalın Üretim,
» Yalın Üretim ilkeleri,
» 7 esas İsraf,
» Yalın üretim araçları (Yalın Evi)
» Stratejik Yönetim (Misyon, vizyon, amaçlar, kurum kültürü, politikalar,)
» Standartlaştırma (5S, aşama yönetim
» JIT (VSM, KANBAN, SMED)
» JIDOKA (Poka Yoke, KAIZEN, TPM
» Değişkenlik ve Değişkenliğin Kaynakları,
» Yalın 6 Sigma Nedir?
» Tanımlama fazı ve uygulanan metotlar
» Ölçme fazı ve uygulanan metotlar
» Analiz fazı ve uygulanan metotlar
» İyileştirme fazı ve uygulanan metotlar
» Kontrol fazı ve uygulanan metotlar
» Yalın 6 sigma da insan kaynaklar?
» Yalın 6 sigma nasıl uygulanır
» Neler kazanırız?

 

Katılımcılar: Tepe yönetim, uzmanlar, mühendisler, orta kademe yöneticiler, 
Katılımcı sayısı: En az 8, en fazla 30 kişi.
Gerekli ön bilgi: Yok.
Süresi: 1 ya da 2 gündür. 

 

Not: Eğitimin minimum %70’ine katılan şahıslar eğitimin ardından katılım belgesine sahip olacaktır.
Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.