- Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi Paylaş

Yalın 6 sigma kara kusak egitimi, Yalın 6 sigma felsefesinin ölçme, tanımlama, iyileştirme, analiz ve kontrol süreçleri ile alakalı tekniklerin hepsi ve ileri seviyede analiz yöntemleri ile donatılan sorun savaşçıları yetiştirmek.6 sigma projelerine liderlik yapabilmeler, firma bünyesinde iyileşmeler yapabilmeleri, maliyet indirgeme projeleri yürütebilmeleri, vizyon hazırlayabilmeleri, strateji ilerletebilmeleri için.)

Yalın 6 sigma kara kusak egitimi hakkında genel bilgiler alt kısımda yer almaktadır.

Kapsamı
Yalın 6 sigma yöntem bilimi bünyesinde yer bulan ölçme, analiz, tanımlama, iyileştirme ve kontrol süreçleri ile alakalı tekniklerin hepsi.

Katılımcılar
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar.
Katılımcı sayısı: En az 8, en çok 12 kişi.
Gerekli ön bilgi: Temel matematik, temel istatistik ve bilgisayar.
Süresi: 15-20 gündür / 4 ay.

NOT: Eğitim esnasında liderliğini yaptığı projeyi amacına ulaştıran kara kuşak adaylar BAŞARI belgesi ile kara kuşak belgelerine sahip olurlar. Aksi halde katılım belgesine sahip olunur. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruşu olarak bizimle iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.