- Hipotez Testleri Eğitimi Paylaş

Hipotez testleri egitimi ile hedeflenen, Proses, çalışan, ürün, kalite farklılıkları, değişkenlik (varyasyon), performans, kaynaklarını değerlendirmek adına uygulanan yaygın ve geniş faaliyet alanı olan orta ve ileri seviye hipotez testlerini katılan şahıslara öğretmek. Hipotez testlerini kendi işlerinde verimli bir biçimde uygulayabilmeleri için katıl şahısları bilinçlendirmek.

 

Hipotez testleri egitimi içerikleri alt kısımda yer almaktadır.

 

Kapsamı
» Örnekleme teknikleri,
» Güven aralıkları,
» Temel hipotez test kavramları,
» Veri türleri,
» Niteliksel hipotez test yöntemleri,
» Niceliksel hipotez test yöntemleri,
» Kitle parametreleri (ortalama, medyan, oran, standart sapma,) testleri,
» Hipotez test yol haritası,
» Faaliyetler ve örnekler,
» Faaliyet alanları. 

 

Katılımcılar
Orta ve üst kademe yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, yeşil kuşak ve kara kuşak adayları.
Katılımcı sayısı: En az 8, en çok 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Temel matematik, temel istatistik ve bilgisayar.
Süresi: 2 gündür.

 

Not: Seminerin minimum %70’ ine katılan kişiler seminerin ardından katılım belgesine sahip olacaktır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.