- Su Kirliliği Yönetimi Eğitimi Paylaş

Su Kirliliği Yönetimi Eğitimi

Su kirliliği yönetimi eğitimi ana konusu olan su kirliliği, küresel anlamda önemli bir problem teşkil ettiği gibi, salgın hastalık vakalarının hatta yaşanan ölüm olaylarının sebebi olarak ta bilinmektedir. Su kirliliği yönetimi eğitimi önemi, günde 14,000 insan direk olarak ya da dolaylı şekilde su kirliliğinin sebebiyet verdiği hastalıklar neticesinde yaşamını kaybetmektedir. Buna ilave olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen akut problemleriyle birlikte, bu kirliliğin indirgenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.Amerika birleşik devletleri bugün dünya genelinde yüzde olarak en fazla kirli su havzası olan ülkedir. Son yıllarda gerçekleşen ulusal bir çalışmada bu ABD bulunan göl havzalarının % 47’si, nehir havzalarının % 45’i ve liman ve haliçlerin % 32’si kirli durumdadır. 

 

Su kirliliği ifadesi, insanların sebebiyet verdiği faktörlerden dolayı meydana gelen kirliliği ifade etmek adına kullanılır. Fakat kimi zamanlarda birtakım canlı çeşitlerindeki bozulan dengelerin ardından diğer canlılar tarafından su kirliliği meydana gelebilmektedir. Doğal olarak meydana gelen su kirliliğinin sebepleri arasında aşırı alg üremesi, rüzgarlar, yanardağlar ve depremler gibi faktörler bulunmaktadır.Bunların dışında su kirliliğinin kategorilere ayrılmasında değişik ölçütler ve farklı kirlilik çeşitleri yer almaktadır.

 

Su Kirliliği Yönetimi Eğitimi İçeriği
Su kirliliği sınıfları
Yeraltı suyu kirliliği
Su kirliliği ölçümü
Su kirliliği kirleticilerin taşınımı ve verdiği tepkilerin sebepleri

 

Su Kirliliği Yönetimi Eğitimi Süresi
SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan su kirliliği yönetim eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. Su kirliliği yönetim eğitimine belirlenen 1 günlük süre ambalaj atıkları yönetim eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.

 

Su Kirliliği Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir
Su kirliliği incelemesi yapan kurum ve firmalarında çalışan teknik personellerin hepsi ve yerel yönetimlerde çalışan teknik personel ile arıtma çamurları projelendirmesini yapan herkes bu eğitime katılabilir.

 

Su Kirliliği Yönetimi Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler su kirliliği yönetim eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.