- Katı Atık Yönetimi Eğitimi Paylaş

Katı Atık Yönetimi Eğitimi

Katı atık yönetimi eğitimi insanların yaşamaya başladığı günden bu zamana kadar çevre ile etkileşim halinde olmalarından dolayı önem arz etmektedir. Sistem Kalite belgelendirme, eğitim ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan alacağınız bu eğitimin verilmesinin sebebi, nüfusun hızlı bir şekilde artışı, çarpık yerleşim, devamlı gelişen teknoloji ve artan isteklerin ardından çevre faktörü kirlenmeye ve zarar görmeye başlamasıdır. Çevre kirliliğine neden olan ve 20. yüzyılın dünyasında en önemli problemlerden biri şeklinde karşılaştığımız katı atıklar, insanların finansal ve sosyal uygulamalarının ardından işe yaramaz duruma gelen ve akabilecek derecede sıvı barındırmayan her çeşit madde ve malzemeyi kapsamakta ve çevrede büyük bir baskı yaratmaktadır. Katı atıkların, tür ve bileşimi devletlerin gelişmişlik seviyesine uygun farklılıklar meydana getirdiği gibi aynı devlet içinde kırsal veya kentsel ve sanayi alanlarına göre de büyük farklılıklar arz etmektedir.

 

Katı atık yönetimi eğitimi ile devamlı şekilde bir mal akımı şeklinde akla getirilen finansal uygulamalar esnasında çevreden hayvan, bitki ve mineral tabanlı girdi alınıp faaliyete geçirilerek ekonomik özellikli mal elde edilir ve tüketimi gerçekleşir. Tüketim sırasında kimyevi  ve fiziki bakımdan değişiklikler yaşayan bu malların bir bölümü arzu edilmeyen maddeler şeklinde geri iade edilirler. Görüldüğü üzere atıklar, üretim ve tüketim aşamasının bir olgusudur.

 

Katı Atık Yönetimi Eğitimi İçeriği
» Katı atık nedir?
» Katı atık nitelikleri
» Katı atık kaynakları
» Katı atıkların yok edilmesi
» Katı atık kontrol yönetmeliği
» Geri kazanımı yapılabilecek katı atıklar

 

Katı Atık Yönetimi Eğitimi Süresi
SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan katı atık yönetimi eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. Katı atık yönetimi eğitimine belirlenen 1 günlük süre katı atık yönetimi eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.

 

Katı Atık  Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir
Uygulama esnasında katı atık meydana getiren kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personellerin hepsi ve yerel yönetimlerde çalışan teknik personel. 

 

Katı Atık Yönetimi Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler katı atık yönetimi eğitimi  sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaklar.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.