- SIK SORULANLAR Paylaş

İso Ce Belgesi

14 Şubat 2017 Salı

‘‘Ce belgesi veya işareti, Avrupa birliğinin belirli ürün sınıflarında yer alan ürünlerin Avrupa pazarında serbest şekilde dolaşımı adına ürünlere uygulanan teknik standartlara ve bunu ifade eden sertifikaya denir. İso ce belgesi; Bu çerçeveye yer alan ve Avrupa Birliği’ne taraf olan ülkelerin piyasasına arz edilecek ürünlerde ce belgesi veya işaretinin yer alması mükellefliği bulunmaktadır. Bu belge, ürünlerin Avrupa pazarında serbest bir şekilde gezebilmeleri adına bir nevi pasaport işlevi görmektedir. İso CE belgesi konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun deneyimli personellerimiz ile iletişime geçiniz... ’’

İso Ce Belgesi konusu ile asıl belirtilmek istenen, Ce belgesi konusudur. Ce belgesi de tanımda belirttirdiğimiz gibi pasaport işlevi bulunmaktadır. 

‘‘İso Belgesi Kapsamında Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı Kuruluşumuz 1999’dan günümüze bilgilendiriyoruz, belgelendiriyoruz… ’’

Ce belgesinin, İso kalite güvence sistemleri ile direk olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği direktiflerine, Avrupa standartlarına (EN) uygun şekilde tasarlanarak, üretimde bulunulduğunu ifade etmektedir. İso belgesi yani asıl anlamı ile İso 9000 serisi ise bir Kalite Güvence Sistemini teşkil eder.

Dünya genelinde yer alan ülkelerin bazı standartları bulunmaktadır. Türkiye olarak yaptığımız ticaretimizin büyük bir kısmı Avrupa Birliği’ne taraf olan ülkeler olduğu için CE belgesi standartlarına uygun ürünler üretme mükellefliğimiz bulunmaktadır.  Büyüme gösteren ticari hacmimiz daha da büyümesi adına CE belgesine sahip olma mükellefliği belirtmektedir. Avrupa birliği, standartları karşılamayan ülkeler ile ticarette bulunmayan belirtmesi ile bizi ce belgesi temin etmeye mecbur bırakmış olsa bile CE belgesinin ürünlerimizin üzerinde kalite de getireceğini unutmamalıyız. CE belgesi bir kalite kontrol belgesi olmamak ile birlikte sadece ülkelerin kendi menfaatlerini koruma altına almak ve ülke şartlarına, güvenlik  ve sağlık gibi olmaz ise olmaz tutumlarına karşı uygunluk durumunu belirtir. Bu durumunda ile birlikte sıra tüketici haklarını korumayı amaç edinir.  Avrupa Birliği kapsamında dolaşımını temin eden belge olması ile birlikte hem ürünün pazarlamasında bulunan ülke adına hem de kendileri adına yarar sağlamayı ifade etmektedir.

İso CE belgesine sahip olmanız adına alt kısımda yer alan hizmetleri sunmaktayız
 1. CE eğitimi, zorunlu koşullara uygunluk değerlendirmesi
 2. Test ve analiz hizmetleri
 3. Risk değerlendirmesinde bulunma
 4. Teknik dosya oluşturma
 5. Kullanım kılavuzu inceleme ve oluşturma
 6. Harmonize standartlara uyum
 7. Uygunluk beyannamesi oluşturma
 8. Test ve incelemelerde bulunma
 9. İç üretim analizleri ve kalite yönetim sistemlerinin inşa edilmesi
 10. Ce belgesinin yayınının yapılması

Belgenin Yararları

 1. CE İşareti ürünün AB’ye taraf olan devletlerde serbest şekilde dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
 2. Endüstricilerde, ulusal ve ülkeler arası seviyede ürünlerini pazarlayabilmek adına, ürünlerin CE belgesi alma mecburiyeti bulunmaktadır,
 3. CE belgesi, ürünün AB teknik yönetmeliğine uygun olduğunu gösteriri,
 4. CE belgesi, bir türü ürüne pasaport görevi görmektedir,
 5. CE belgesi, kesin bir suret ile bir kalite markası ve garanti belgesi yerine geçmez,
 6. CE belgesi, kalitenin başladığı düzeyi belirtir,
 7. CE belgesi, bu düzeyin alt kısmında kalan ürünler emniyetsiz şekilde nitelenir ve piyasaya sunulması yapılmaz, dolayısıyla kalitesiz ürün şeklinde ifade edilirler,
 8. CE belgesi ürün AB taraf ülkelerde, normlar ile alakalı hukuki sebepleri ortaya konarak geri döndürülmesi olası değildir,
 9. CE belgesi, Yeni yaklaşım mevzuatına uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.