- SIK SORULANLAR Paylaş

İso Belgesi Nedir?

14 Şubat 2017 Salı

‘‘İso; Ülkeler arası Standartlar Organizasyonu'nun kısaltılmış şeklidir. 1947’de kurulmak ile birlikte, İsviçre'nin Cenevre Şehri bu organizasyonun merkezidir. İso belgesi nedir sorusunun yanıtı; Hizmet alanının farklı sektörlerin faaliyette olan işletmelerin belirli bir standarda uygun olarak hizmet sunduklarını ispatlayan ve alanlarında yetkinliğinin bulunduğunu belirten bir belgedir. İso örgütü nezdinde yazılan standartlara göre belgelendirme işlemlerinin tümüne iso belgesi ismi verilir. ’’

İso Belgesi; İso örgütü nezdinde yazılan standartlara göre ilgili şartların karşılanması sonucunda verilen belgelerin tümüne iso belgesi ismi verilir. 

İso ise, dünyada genelinde yer alan sanayi, ticari ve endüstri sektöründe hizmet sunmakta olan sektörler adına çok miktarda kalite standardı kararlaştırmış ve bu ölçütlerde belge çeşitleri meydana getirmiştir.

‘‘ İso Belgesi Kapsamında Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı Kuruluşumuz 1999’dan günümüze bilgilendiriyoruz, belgelendiriyoruz… ’’

Ülkeler arası standartlar organizasyonunun kısa şeklidir İso. 1947 senesinde kurulmak ile beraber, İsviçre'nin Cenevre ili merkezi kuruluşun merkezi durumundadır. Kuruluşundaki amaç ise; dünya genelinde geçer olacak biçimde standartların yayınında bulunmak ve bu şekilde hizmetlerin  veya ürünlerin ülkeler arası dolaşımına katkı yapmaktadır

İso Belgesi gerçek anlamda toplumlar nezdinde söylenişi kolay olması yahut sahibi olunacak belgenin tam olarak anlamının neye karşılık geldiği hakkında bilgi sahibi olunmaması akabinde oluşturulmuş bir kelimeden ibarettir. Ara sıra İso belgeleri veya küçük harfler ile yazılması ile iso belgesi ya da ıso belgeleri şeklinde dile getirilmektedir.

Ülkeler arası Standartlar Organizasyonu olan İso nezdinde meydana getirilen ve her şirkete uygulaması yapılabilen Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının genel ismine İso Belgesi denir.  Belge temin etmeyi talep eden şirketler akreditemiz yapılmış bir kuruluş olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz nezdinde önce yeterlilik seviyesi analizine tabi olurken, yeterlilik durum analizinden sonra uygunluk analizini gerçekleştirerek belge isteğinde bulunan işletmeye tarafımızdan kalite yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilir. Ülkeler arası Standartlar Organizasyonu çerçevesinde çeşitli teknik komiteler yer almaktadır. Bu komiteler uzman oldukları dallara uygun olarak standartların oluşumunda bulunurlar. Teknik komitelerin faaliyeti, Teknik Komiteler Yürütme kurulu nezdinde takip işlemi gerçekleşir. Ülkelerin temsilcisi mevkinde yer alan Standart Enstitüleri bu komitelerde görevde bulunurlar. Ülkelerin temsilcisi şeklinde görev üstlenen Standart Enstitüleri yaptığı çalışmaları akabinde Iso nezdinde tam üye statüsü sahibi olarak sertifika temin etme hakkına sahip olmaktadırlar.

Temel olarak Iso belgesi 

  1. Ülkesel şeklinde meydana getirilmiş olan standartlar içinde uyum oluşturmak
  2. Taraf olan kuruluşların onay vermesi ile ortak standartlar oluşturması
  3. Komiteler vasıtası ile üretimi yapılan bilginin paylaşılması
  4. Değişik ülkeler arası şirketler ile iş ortaklığının gerçekleştirmesi
  5. Değişik yada yeni standartların meydana getirilmesine temel hazırlamak
  6. Global ürün, hizmet alış verişine katkıda bulunmak ürün ve hizmetlerin ticaretini kolay şekle getirmek

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.