- Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Paylaş

Yatırım teşvik belgesi danışmanlık, yatırım gerçekleştiren ve yapılan yatırımların özelliğï Yatırım Teşvik Mevzuatına göre yatırımcı, Yatırım Teşvik Belgesi alarak kanunca tanımlanmış desteklerden faydalanabilmesi adı yapılan yönlendirmedir. Sistem Kalite belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Ülkemizde; yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek yatırımları özendirmek, yabancı yatırımları artırmak amacıyla Yatırım Teşvik Sistemi kurulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıyı Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde tanımlanan devlet teşvik uygulamalarından faydalandırarak hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücünü yükseltir. 

 

Yatırım Teşvik Sistemi;

 

» Genel yatırım teşvik uygulamaları, 
» Büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamaları, 
» Bölge bazında yatırım teşvikler
» Stratejik yatırım teşvik uygulamalarından oluşur. 

 

Teşvik uygulamaları ve oranları yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklılık gösterir. Yatırım Teşvik Belgesi yatırımınızın mevzuata uygun olduğunu, yatırımınızın özelliklerini ve hangi teşvik uygulamasından yararlanacağınızı gösterir. Teşvik uygulamalarından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması zorunludur. Yatırım Teşvik Belgesi almak için Ekonomi Bakanlığına ya da Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilmektedir 10 milyon TL tutarını aşmayan yatırımlar için yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına müracaat edilebilir.

 

Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde yer alan uygulamalar hibe ya da kredi şeklinde değildir. Yatırımcının maliyetlerini düşürmek adına yapılmış uygulamalardan oluşmaktadır. Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanmanın yatırımcıya sağladığı kolaylıklar; 

 

» Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, 
» Gümrük Vergisi muafiyeti, 
» Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi indirimi, 
» Aracı kurumlardan alınan krediler için Faiz Desteği, 
» Sigorta Primi İşveren Hissesi ve İşçi Hissesi desteği, 
» Gelir Vergisi Stopajı desteği, 
» Büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlarda Yatırım Yeri Tahsisi desteği 
» KDV İadesi şeklinde uygulanmaktadır.

 

Devletin yatırımcıya uyguladığı teşvikler, yatırımcının maliyetini düşürerek ileride yapacağı yatırımlara kaynak oluşturmasını sağlar. Yatırımcı ekonomideki istikrarını ve bu istikrarın sürekliliğini sağlamak için devletin teşvik politikalarını en iyi şekilde kullanmalı ve takip etmelidir. Devlet yapılanmasının karmaşık ve prosedürlerin uzun sürmesinden dolayı yatırımcılar kendilerine sağlanan kolaylıklardan faydalanmak istememektedir. Teşvik mevzuatlarının karışık olması ve sık sık değişmesi, teşvik sistemlerinin birden fazla devlet kurumunu ilgilendirmesi takibi zorlaştırmakta, evrak yükünü artırmaktadır. Sistem Patent olarak yatırımcılarımızın yararlanabileceği, yatırımlarına en uygun teşvik uygulamaları konusunda onları bilgilendiriyor, uzman kadromuz ile yatırımlarının planlanmasından hayata geçişine kadar her aşamada onlara rehberlik ediyoruz. Yatırım Teşvik Sistemi, Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer teşvik uygulamaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Müracaat sırasında istenilen belgeler;  
» İmza sirküleri,
» Yatırımda kullanılacak makine ve teçhizat listeleri, 
» Sicil gazetesi, 
» Harcın yatırıldığına dair dekont, 
» Vergi ya da sigorta prim borcunun olmadığına dair alınan belge, vergi ya da sigorta borcunun olması durumunda, borcun yapılandırıldığına dair alınan belge, 
» Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu ya da muafiyet raporu, 
» Stratejik yatırımlar için fizibilite raporu, 
» Başvuru dilekçesi, 
» Taahhütname
» Yatırım Bilgi Formu

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.