- Patent Teşvikleri Paylaş


Patent teşvikleri, Türkiye’de patent teşvik sistemi ulusal ve uluslararası patentlerin arttırılması amacıyla düzenlenmiştir. Genel olarak iki kurum tarafından karşılanmaktadır. 

» Tübitak
» Kosgeb

Tübitak Patent Teşvik
Patent, başvuru esnasında verilir. (patent harcamaları esnasında/hemen sonrasında)

Kosgeb Patent Teşvik
Patent, belgesi alındıktan sonra verilir.(harcamalardan çok sonra)

Tübitak Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?
 » T.C. vatandaşı olanlar
 » Türkiye sınırları içerisinde Türkiye tabiyetinde olan firmalar
  » Üniversite, kamu kurum ve kuruluşlar

Teşvik Ödemleri
» Teşvikler 3 kısımda ödenir.
» Aşama: Ulusal Patent Başvuruları
» Aşama: Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk (Başvuru) Aşaması
» Aşama: Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan

Sonraki Aşamalar
» AŞAMA (Geri Ödemesiz)
» AŞAMA (Geri Ödemesiz)
» AŞAMA (Geri Ödemeli)

Bir patent başvurusu, tüm aşamalarda verilen teşviklerden de yararlanabilir

KOSGEB PATENT TEŞVİKLERİ 
» Türk Patent ve Marka Enstitüsü Kurumu veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent ofislerine yapılan başvurular için verilir.
» Tescil belgesi almış olan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları için verilir.
» Tescil belgesi almış olan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları için verilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.