- Kosgeb Genel Destek Programı Paylaş

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

 

Kosgeb genel destek programı, hızla gelişen teknolojinin ve büyüyen ekonominin gerektirdiği zorlu şartlarda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) değişimlere ve yeniliklere uyum sağlamaları, kapasitelerini ve pazar paylarını artırmaları amacıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından işletmelerin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini, nitelikli eleman istihdamı ve eğitimini, uluslararası standartlara ulaşmayı sağlayacak Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla KOSGEB Genel Destek Programı oluşturulmuştur. Destek programlarının kapsamı şu şekildedir;

 

» Yurtiçi Fuar Desteği
» Yurtdışı İş Gezisi Desteği
» Tanıtım Desteği
» Eşleştirme Desteği
» Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
» Danışmanlık Desteği
» Eğitim Desteği
» Enerji Verimliliği Desteği
» Tasarım Desteği
» Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
» Belgelendirme Desteği
» Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
» Bağımsız Denetim Desteği
» Gönüllü Uzmanlık Desteği
» Lojistik Desteği

 

Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu ekonomik faaliyetler ve verilen hizmetler çeşitlenmiş, çeşitliliğinin çoğalması ile işletmeler arası rekabet artmıştır. İşletmelerin rekabet gücü markalaşma ve kurumsallaşma faaliyetlerinin önemini artırmıştır. Her geçen gün değişen taleplerin ve gelişen ekonominin bir oyuncusu olmak için işletmeler, dijital ve geleneksel mecralardaki pazarlama yöntemlerini stratejik faaliyetler ile geliştirmişlerdir. KOBİ’ ler işletmelerinin markalaşması ya da kurumsallaşması adına destek kapsamına giren faaliyetleri gerçekleştirmeden önce KOSGEB veri tabanından programa başvurmaları gerekmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin faturaları ve ödeme belgeleri, KOSGEB tarafından istenen diğer belgelerle birlikte hizmet müdürlüğüne teslim edilir.

 

KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. bölgelerde % 50, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60 olarak uygulanır. Genel Destek Programının süresi 3 senedir ve bu süreç içerisinde sağlanan desteklerin üst limitleri bulunmaktadır. Genel Destek Programı kapsamında verilen desteklerin her birinin standartları ve kriterleri de belirtilmiştir. Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak, markalaşma veya kurumsallaşma faaliyetlerinizde sizlere rehberlik ediyor, destek programı kapsamındaki unsurların standartlarına ve kriterlerine göre faaliyetlerinizi yönlendiriyoruz. KOSGEB Genel Destek Programı ve program kapsamında verilen destekler hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.