- Kosgeb Destekleri Paylaş

Kosgeb destekleri, Türkiye’deki işletmelerin %99’unu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Trend olan teknoloji uygulamalarını yakalamak ve sektörel gelişmelere uyum sağlamada KOBİ’lerin büyük önem taşıdığı, hızla değişen dünya piyasalarına KOBİ’lerin daha kolay uyum sağladığı artık tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Ekonomik büyüme ve bölgesel gelişmeye olan katkılarından dolayı ülkemizde de KOBİ’lere olan önem artmış, KOBİ’lere yönelik destekleyici ve teşvik edici çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Kosgeb destekleri hakkında daha fazla bilgi almak için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Genel bir tanım yapmak gerekirse KOBİ; yıllık bilanço toplamı 40 milyon TL’ yi, çalışan personel sayısı 250 kişiyi aşmayan işletmelerdir. KOBİ’ler Türkiye’de üretilen toplam katma değerin %38’ini, istihdamın %80’ini oluşturmaktır. Ekonomimizdeki en önemli dilimi oluşturan KOBİ’lerin sorunlarına çözüm bulmak, teknik ve finansal destek sağlamak adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOSGEB kurulmuştur. KOSGEB dışında Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Kalkınma Ajansları, Tübitak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kurumların da KOBİ’lere yönelik teşvik programları bulunmaktadır.

 

KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet gücünü yükseltmek, ekonomideki faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamak amacıyla ticari girişimlerini, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını, kurumsallaşma ve markalaşmaya yönelik faaliyetlerini desteklemektedir. Destek tutarlarını hibe şeklinde vermesi KOBİ’ler için bir finansman kaynağı yaratmış, faaliyetlerinin etki alanlarının artmasını sağlamış, ileride yapacakları Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ve yatırımlarına kaynak oluşturmuştur. Ancak KOSGEB desteklerinin hibe olarak verilmesi ve bazı danışman firmaların KOBİ’leri yanlış bilgilendirmesi toplumda yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. KOSGEB, KOBİ’lerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için yapmış oldukları faaliyetler sonucu faturalandırdıkları ve ödedikleri bedellerin bir kısmını karşılamaktadır. Ayrıca KOSGEB desteklerinden faydalanmak için vergi ve sigorta primi borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.

 

KOSGEB Destekleri şu şekildedir:

 

» KOBİ Proje Destek Programı
» Tematik Proje Destek Programı
» İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
» Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
» Gelişen İşletmeler Piyasası Destek Programı
» Girişimcilik Destek Programı
» Genel Destek Programı
» Kredi Faiz Desteği
» Laboratuvar desteği

 

KOSGEB desteklerinden faydalanmak için KOSGEB otomasyonuna kayıtlı olmak ve işletmenin durumunu gösteren belgeleri KOSGEB Müdürlüğüne teslim etmek gerekmektedir. Destek programlarına başvurmak için iş planı ve desteğe konu olacak faaliyetlerin projelendirilmesi gerekmektedir. KOSGEB Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen KOBİ’ lerimize, KOSGEB otomasyonuna kayıtlarından, destek ödemesinin yapılmasına kadar olan tüm evrelerde danışmanlık yapmakta, yol göstermekteyiz. KOSGEB destekleri hakkında daha çok bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.