- Kosgeb Ar-ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Desteği Paylaş

Kosgeb Ar-ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Desteği

KOSGEB AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

Kosgeb arge inovasyon ve endustriyel uygulama destegi kapsamında Kosgeb ar-ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama destegi programı, Araştırma - Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon çalışmaları; işletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik, müşterilerinin beklentilerine uygun olarak yaptığı sistemli ve yaratıcı çalışmalardır. İşletmelerin her geçen gün değişen piyasalarda başarıyla faaliyet gösterebilmesi ve rekabet edebilmesi için, sundukları mal ve hizmetlerin diğer alternatifleri karşısında tercih edilebilirliğini sağlamaları, mevcut üretim faktörlerini ve ürünlerini yenileyip geliştirmeleri gerekmektedir. Çağımızda yaşanan teknolojik değişimler işletmelere yenilikçi olmaktan başka seçenek bırakmamakta; bu durum da işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır.

 

Ar-Ge ve inovasyon, işletmelerin rekabet güçlerinde, ürün ve süreçlerdeki değişimlerin yanı sıra piyasalarda da değişikliğe neden olmaktadır. Ülkelerin gelişmiş düzeyleri işletmelerin küresel düzeyde rekabet edebilmelerine, Ar-Ge ve inovatif faaliyetlerini sürdürebilmelerine de bağlıdır. İşletmelerin yeni ürün ve hizmet arayışları tüm ekonomiye yayılmakta ve iş gücü istihdamı ile paylaşılmakta, bunun sonucunda da ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. Ülkelerin Ar-Ge ve inovasyonu desteklemeleri, işletmeleri yeni ürün ve hizmet arayışına teşvik etmelidir.

 

Ar-Ge ve inovatif faaliyetlerin ekonomi açısından öneminin artması sonucunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla destek programları oluşturulmuştur. Ülkemizdeki yeni fikir ve buluşları olan KOBİ’leri (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) desteklemek, Ar-Ge bilincini yaygınlaştırmak ve kapasiteyi artırmak, Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri desteklemek ve endüstriyel olarak üretilmesini sağlamak amacıyla KOSGEB  tarafından, KOBİ’lere yönelik Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı oluşturulmuştur. Program kapsamında Ar-Ge ve inovatif faaliyetler ile oluşturulan prototipe yapılan maliyetin %75’i destek kapsamına alınmıştır. Programa başvurmak için yeni kurulan ya da var olan bir işletme olmanızın birönemi yoktur. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmanız yeterlidir.

 

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı; Ar-Ge ve İnovasyon Programı ve Endüstriyel Uygulama Programı olarak iki aşamalı uygulanmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon Programı işletmelerin ve girişimcilerin; yeni bir mal veya hizmet üretmelerini, mevcut bir mal veya hizmeti geliştirmelerini, maliyet düşürücü yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Ar-Ge ve İnovasyon Programından faydalanmak için bir prototip oluşturulması, oluşturulan prototipin projelendirilmesi ve yapılan maliyetlerin destek kapsamına uygun olması gerekmektedir. Prototip; mal, hizmet veya süreç şeklinde bir çıktı olabilir. Destek kapsamı oldukça geniştir. Program süresi en fazla 24 ay olarak belirlenmiş, destek tutarlarının üst limitleri mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Endüstiyel Uygulama Programı ise, yeni üretilen mal ve hizmetin, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesini desteklemektedir. Ar-ge ve İnovasyon Programı kapsamında üretilen prototipler, başka kurum ve kuruluş tarafından alınan Ar-Ge destekleri kapsamında üretilen prototipler veya patent belgesi almaya hak kazanmış yeni mal ve hizmetler Endüstriyel Uygulama Progrmından yararlanabilmektedir. Endüstriyel Uygulama Programının üst limitleri ve destek kapsamı mevzuatta ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Destek ödemeleri hem hibe şeklinde hem de geri ödemeli olarak verilmektedir.

 

KOSGEB, ülkemizdeki işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin, günden güne büyüyen ekonomi içerisinde rekabet edebilmelerini sağlayan yenilikçi faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Sürdürülebilirlik bir işletme açısından oldukça önemlidir ve bunu da yenilik barındıran inovatif faaliyetler desteklemektedir. İleri teknolojiden yararlanmak, Ar-Ge çalışmalarını üniversiteler ve teknoloji geliştirme merkezlerinde nitelikli personeller ile ilerletmek her girişimcinin ve işletmenin en doğal hakkıdır. Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak, uzman kadromuz ile geleceğe yön veren fikirlerinizin projelendirilmesinden üretilmesi kadar tüm aşamalarda size destek olmaktayız.  KOSGEB destekleri ve ülkemizdeki Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına verilen diğer destekler hakkında bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.