- Avrupa Birliği Projeleri Paylaş

Avrupa Birliği projeleri, AB tarafından, üye ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programları’ndan biridir. AB Çerçeve Programları, diğer birçok Topluluk Programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan çok yıllı programlardır. 1984 yılından beri, AB üye ülkelerinin ulusal bilim ve araştırma politikaları ile uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla; araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının desteklenmesi AB Çerçeve Programları aracılığıyla yapılmaktadır.

 

Avrupa Birliği projeleri kapsamına ülkemiz ilk kez AB 6. Çerçeve Programı’ ndan itibaren bu programa dahil olmuştur. AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup yerini 2007-2013 yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır.

 

AB Çerçeve Programları’nın genel amacı nedir?

 

AB’ nin, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirip rekabet gücünü artırmak ve  ve böylece ekonomik ve sosyal gelişme sağlamak için 1984 yılından bu yana yürüttüğü Çerçeve Programlar’ın genel hedefleri;

 

» Avrupa’nın bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi;
» Ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi;
» Global düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi;
» Üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi ve
» AB üye ülkeleri ve aday ülkeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesidir.

 

 Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) nedir?

 

Ocak 2007’de başlayıp Aralık 2013’e kadar sürecek olan AB 7.ÇP, Lizbon hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, araştırmayla ilgili tüm AB girişimlerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir.  AB 7.ÇP, Avrupa Araştırma Alanı’nı kurmayı hedefleyen AB 6. Çerçeve Programı’nın (6. ÇP) başarılarını daha ileriye götürmek ve Avrupa’da bilgi temelli ekonomi toplumu inşa etmek üzere oluşturulmuştur.

 

2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan AB 7. ÇP’nin ana yapısı, "İşbirliği" , "Kişiyi Destekleme" , "Fikirler" ve "Kapasiteler" olmak üzere dört özel programdan oluşmaktadır. Dört özel programa, Ortak Araştırma Merkezleri’nin faaliyetleri ve nükleer araştırmalara destek veren, Euratom etkinlikleri de dahil edilmiştir

 

 AB Çerçeve Programları’na katılmanın avantajları nelerdir?

 

» Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
» İleri teknoloji geliştirilmesi
» İleri teknolojiye erişim
» Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
» Yeni pazarlara erişim
» Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
» Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
» Kariyer gelişiminin desteklenmesi
» KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
» AB’yle entegrasyon sürecine katkı
» Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
» Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

 

 AB 7ÇP’ye kimler  katılabilir?

 

» Sanayi kuruluşları
» KOBİ’ler
» KOBİ birlikleri
» Üniversiteler
» Araştırma enstitüleri /Araştırma merkezleri
» Kamu kurumları
» Sivil Toplum Kuruluşları (STK’ lar)
» Uluslararası organizasyonlar
» Bireysel araştırmacılar

 

Kişiyi Destekleme Özel Programı kapsamında, deneyimli araştırmacılar bir tüzel kişilik ile işbirliği içinde proje verilebilirler. Doktora derecesine sahip veya doktora eğitimine başlayabilecek düzeyde olup en az dört yıllık araştırma deneyimine sahip araştırmacılar deneyimli araştırmacı olarak kabul edilirler.

 

Deneyimsiz araştırmacılar ise Kişiyi Destekleme Özel Programı kapsamındaki işbirliği veya ağ kurulması gerektiren projelerden dolaylı olarak faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Doktora eğitimine başlayabilecek olan ve araştırma kariyerlerinin ilk dört senesinde olan araştırmacılar deneyimsiz araştırmacı olarak kabul edilirler (doktora yapılmasının hedeflenmesi mecburi değildir).

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.