- OHSAS 18001 Standardı Paylaş

Dokümantasyon: İSG yönetim ağını meydana getirecek dokümantasyon kümesi aşağıdakileri barındırmaktadır.

 • İSG politikası ve amaçları
 • İSG yönetim ağının içeriğinin açıklaması,
 • Yönetim ağının temel etkenleri ve bunların arasındaki irtibat tanımlaması ve alakalı dokümanlara atıf,
 • Bu İSG standardının gerektirdiği kayıtlar, dokümanlar
 • İSG tehlikelerin yönetilmesine alakalı proseslerin etkin biçimde koordine edilmesi kontrolü, yürütülmesi ve için firma tarafından gerekli görülen dokümanlar, kayıtlar 

Doküman Kontrolü: İSG yönetim ağının ve bu İSG standardının ihtiyaç duyduğu dokümanlar kontrole edilmelidir. Kayıtlar özel dokümanlardır.

Fİrma, aşağıdakileri sağlamak maksadıyla gereken prosedürleri meydana getirmeli faaliyete geçirmeli ve sürdürmelidir:

 • Dokümanların yayınlanmasından önce yeterliliklerinin teyit edilmesi.
 • Dokümanların incelenmesi, gerekli görüldüğünde revize edilmesi ve tekrar onaylanması
 • Dokümanlarda yapılan yeniliklerin ve geçerli sürüm statülerinin saptanması
 • Faal olabilen dokümanların geçerli sürümlerinin faaliyet noktalarında hazır durumda olmasının sağlanması 
 • Dokümanların okunaklı ve tanınabilir durumda olması
 • İSG yönetim ağının koordinasyonun ve işletilmesi için firma tarafından gerekli olduğu ön görülen dış kaynaklı dokümanların saptanması ve bunların dağıtımının muhafaza edilmesi
 • Geçeliliğini kaybetmiş dokümanların istenmeyen biçimde faaliyetinin durdurulması ve her hangi bir nedenle saklanmaları söz konusu ise uygun biçimde belirlenmesi.

İşletme Kontrolü: Firma, saptanmış tehditlerle alakalı olan ve İSG tehlikelerin yönetilmesi amacıyla kontrol önlemlerinin faaliyete geçirilmesi gereken işlemleri ve faaliyetleri belirlemek.

Bu işlemler ve uygulamalar  için kuruluş, aşağıdakileri faaliyete geçirmeli ve sürdürmelidir:
Firma ve kuruluşun uygulamaları için uygulanabilir firma kontrolleri, kurum bu firma incelemelerini genel İSG yönetim ağına entegre etmelidir,

 • Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontroller,
 • Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili kontroller, 
 • Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürler,
 • Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumlar için, yapılmasının gerekliliği hükme bağlanmış işletme kriterleri.

Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği çalışmalarıyla Türkiye’nin en nitelikli, öncü ve tercih edilen kalite belgelendirme firması olan Sistem Kalite, İzmir Ohsas 18001, İstanbul Ohsas 18001, Ankara Ohsas 18001, Bursa Ohsas 18001, Adana Ohsas 18001, Eskişehir Ohsas 18001, Konya Ohsas 18001, Antalya Ohsas 18001, Kayseri Ohsas 18001 danışmanlık ofislerimizde hizmet vermektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.