- Ohsas 18001 Nedir? Paylaş

Ohsas 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi şeklinde İngilizce yazılmış olan isimlerin ilk harflerinden alınarak oluşturulmuş standart serisidir. İş Sağlığı ve Güvenliği; işin yapılması esnasında iş yerinde ki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin yok etmek veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm bireyler (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerinde ki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bölüm olarak tanımlanmaktadır. 

Ohsas 18001: İSG ile birlikte liderlik ederek ve umulan  ISO 18001 pazar sahası  beklentisi sebebiyle kullanılmıştır. Bu seri numara yazılım için tahsis edilmişti. Fakat  ISO 18001’ in çıkarılmaması nedeniyle  OHSAS komitesi bu numarayı kullandı. OHSAS 18001:2007 Standardı, 15 Nisan 1999 yılında 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz  teşkilatı British Standards Institution ‘nin yayınlanmış olduğu ve denetime tabi tutulan, tetkikleri yapılabilen, belgelendirilebilen ve milletlerarası iş güvenliği standartları arasında kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır. 

İş yerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehditlerden, sağlığa zarar gelebilecek koşullardan korunmak ve daha insani bir iş sahası meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalardır. Genel tanım olarak, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün kuruluşun ve üretimin güvenliğini, yani çevresindekileri ve çevrenin korunmasını temel alan tedbirlerin bütünüdür. İşletmelerde çalışan personellerin sağlığını ve iş güvenliğini amaçlayan, bir başka ifadeyle, iş yerinde oluşabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları v.b her türlü riske karşı gerekli önlemleri almayı, bu şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye destek olabilecek araç-gereçlerin hatasız bulundurulmasını öngören, bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu yahut işçilerin de, öngörülen önlemlerle ilgili olarak usul ve koşullara  uymalarını isteyen bir kavramdır. Kanuni Dayanağı temel olarak personelleri iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumaya yönelik tedbirler almak ve onları bu konuda bilinçlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki iş sahalarında yüksek maliyetler gerektirmeden uygulanacak bazı basit uygulamalarla, pek çok iş kazasının önüne geçilebilmekte, maddi ve manevi ziyanları engel olunabilmektedir.

OHSAS 18001 sistematik bir yaklaşım ile, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı risklerini kontrol altına almaya odaklanmıştır. Sürekli gelişme ilkeleriyle birlikte kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği konularında gelişmeye teşfik eder. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşım ile, sürekli ve aktif çözümler gerektirmektedir. Bu sebepler ile işlerin etkili ve sorumlu bir anlamda yönetildiğini ve iş kazaları yüzünden büyük gecikmelere sebep olmadan güvenilir hizmet sağlanabileceğini gösterme olanağı sunar.

Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı kuruluşumuzun uzmanları, her konuda kendilerine danışabilir ve sürekli iletişim halinde olabilirsiniz. Bu şekilde etkin iletişim kurmak adına bir çok ilde danışmalık ofis barındırmaktayız. Ohsas 18001 İzmir, Ohsas 18001 İstanbul, Ohsas 18001 Ankara, Ohsas 18001 Bursa, Ohsas 18001 Adana, Ohsas 18001 Antalya, Ohsas 18001 Konya, Ohsas 18001 Kayseri, Ohsas 18001 Eskişehir danışmanlık ofislerimiz bunların başındadır. Bizlerle bu ofislerden ya da online olarak iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.