- Program Tescili Paylaş

Program tescili, bir pogram diliyle yazılmış kodların yazılım diline çevrilmiş haline program (yazılım) bunun koruma altına alınmasına program tescili denir.

Bilgisayar oyunları, grafik veya resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri, web tasarım yazılımları ve hatta programlama dilleri de program olarak tanımlanabilir.

Büyük emeklerle ve yatırımlarla geliştirilen yazılımların korunmasında telif hakları yönünden korunur. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak olan tescil belgesinin önemi büyüktür.

Program Tescil Gerekli Evraklar

  • Noter onaylı Vekaletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.
  • Taahhütname: Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.
  • Eserin kopyası:

Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde sistem tercihi yapılmalıdır. Başvuru Yayını tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Erken yayın talebi yapılması durumunda başvuru, araştırma talebinde bulunulduktan sonra yayımlanır. Başvuru ve araştırma raporu birlikte yayınlanır.

Araştırma raporu yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde üçüncü kişiler araştırma raporuna görüşlerini bildirebilirler. İtirazlara 3 ay içerisinde karşı görüş bildirilebilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.