- IFS ( Ülkeler arası Gıda Standardı ) Eğitimi Paylaş

IFS (Ülkeler arası Gıda Standardı) Eğitimi Nedir?

 

IFS, ülkeler arası gıda standardıdır. Sanayi ve ticarette tedarikçi firmalarının denetimleri senelerdir iş birliğinin sabit bir parçasıdır. Tüketicilerin gün geçtikçe daha ağır istekleri, artan tazminat istek riskleri ve ayrıca ürün akışlarında yaşanan globalleşme tek tür bir kalite güvence standardının geliştirilmesini ihtiyaç durumuna getirdi ve böylelikle ülkeler arası gıda standardı geliştirildi.

 

IFS' in geliştirmelerin tabanında FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ayrıca İtalyan perakendeciler birlikleri COOP, CONAD ve Federdistribuzione üye kuruluşları, ticari markalar için gıda ve kalite güvenlik standardı olan ülkeler arası gıda standardını yanı IFS 'i geliştirdiler. Bu standart, gıda güvenliğinin ve üretici kuruluşların kalite seviyelerinin eşit olarak kontrol edilmesine yaramaktadır. Tarımsal üretimi izleyen ve gıdanın işlendiği üretim süreçlerinin hepsi için kullanımı gerçekleşebilir.

 

IFS, GFSI (global gıda güvenliği girişimi)’nin Dutch HACCP, SQF ve BRC gibi kabullenen bir standarttır. GFSI ’nin hedefi, global bir gıda güvenliği standardı oluşturup kuruluşların kendilerine ait pazarlarda daha güvenli gıda ürünü satabilmelerini sağlamaktır. Buna istisna olarak GFSI anahtar prensipleri meydana getirerek gıda güvenliği standardını ölçümü yapılabilir duruma getirmiştir.

 

IFS Eğitimi İçeriği
Haşere kontrolü;
Hijyen ve temizlik;
Alt yapı standartları
Kalite yönetim ağı
Aşamaların tanımlanması
Depolama ve ürün paketleme,
Sertifikalandırma koşulları
İzlenebilirlik; ürün geri çağırma
Gıda özelliklerinin tanımlanması
Kayıt ve dokümantasyon ağı
Fiziksel ve kimyasal bulaşma tehlikesi;
Sağlık taraması, çalışan hijyeni, eğitim
Ülkeler arası gıda standartları koşullarının yorumlanması

 

Eğitim Süresi
SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. Eğitimde belirlenen 1 günlük süre eğitime katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.

 

Eğitime Kimler Katılabilir
Eğitim; çalıştıkları kurumda IFS sistemini oluşturmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim ağını geliştirmek ve ülkeler arası gıda standarda geçişini sağlamak isteyen, bu standart ağındaki rolünü kavramak ve geliştirmeyi arzu eden katılan şahıslara yöneliktir.

 

IFS Eğitimi sertifikası
Kurs bitiminde kusa katılan şahıslar IFS eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.