- Korelasyon, Varyans ve Regresyon Analizi Eğitimi Paylaş

Korelasyon, varyans ve regresyon analizi eğitimi ile veriler arasında olan ilişkileri anlamak, değerlendirmek ve geleceğe ilişkin olasılıklarda bulunmak adına tahmin yöntemleri oluşturmak isteyen katılımcı şahıslara korelasyon, varyans ve regresyon analizi yöntemlerinin öğretmek. Bu şekilde tahmin edilebilir kurum kavramına katkı sağlamak.

Korelasyon, varyans ve regresyon analizi eğitimi kapsam bilgileri alt kısımda yer almaktadır. 

Kapsamı 
» Seriler,
» Çalıştay 
» Veri türleri,
» Modelleme,
» Verilerin ilişkileri,
» Grafik yorumları,
» Model güvenirliği,
» Varyans incelemesi
» Regresyon yöntemi,
» Korelasyon yöntemi,
» Rezidüel (artık) incelemesi

Katılımcılar
Orta ve üst kademe yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, kara kuşak ve yeşil kuşak adayları.
Katılımcı sayısı: Minimum 8, maksimum 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Bilgisayar, temel istatistik ve temel matematik
Süresi: 1 veya 2 gün.

Not: Seminerin minimum %70’ine katılan şahıslar seminerin ardından katılım belgesine sahip olacaktır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle temasa geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.