- Deney Tasarımı (DOE) Eğitimi Paylaş

Deney tasarimi doe egitimi ile hedeflenen, 6 sigmanın verimli metotlarından olan bu yöntemin veri ilişkileri incelemelerinde, optimizasyon ve modellemede çalışmalarında uygulanmasını sağlamak için katılan bireyleri bilinçlendirmek.

Deney tasarimi doe egitimi kapsamı alt kısımda yer almaktadır. 

Kapsamı
» Deney tasarımı eğitimi içeriğinde yer alanlar
» Çalıştay.
» Veri türleri,
» Faaliyetler
» DOE amacı,
» DOE çeşitleri,
» Model yorumları,
» Faktör belirleme,
» Ana etki grafikleri,
» Yönetim temelleri,
» Etkileşim grafikleri
» Faktör düzeyi tanımları,
» Optimizasyon çalışması,
» Transfer fonksiyonu analizi,
» DOE avantaj ve dezavantajları,
Katılımcılar
DOE eğitimine katılanları orta ve üst kademe yöneticiler, uzmanlar,  mühendisler, kara kuşak ve yeşil kuşak adayları olmalıdır.
Katılımcı sayısı: En az 8, en fazla 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Regresyon, temel istatistik, ANOVA, korelasyon, bilgisayar ve temel matematik
Süresi: 2 ya da 3 gün.

Not: Deney tasarımı seminerinin minimum %70 ’ine katılan kişiler seminerin ardından katılım belgesine sahip olacaktır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle temasa geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.