- Kanban Eğitimi (Üretim Kanbanı) Paylaş

Kanban Eğitimi (Üretim Kanbanı)

 

Kanban eğitimi yani kanban; Yalın imalat anlayışıyla işleyen ve bir çekme sistemi olan kanban faaliyetinin bir türü olarak üretim kanbanının tanıtımının yapılması, üretim kanbanı metodolojisinin sistemsel ve kavramsal şekilde açıklamasının yapılması ve sistemin ihtiyaçlarının ve hedeflerinin analiz edilerek, pratik uygulamalarından önce katılanların hepsine sistem konusunda ayrıntılı şekilde bilgiler verilmesi. Üretim kanbanının pratik şekilde bir kuruluşa ya da fabrikaya uygulanması ardından, temin edilmesinden sevkiyata kadar aşamaların hepsinden stok maliyetlerinin indirgenmesi, vaktinde ve yeterince üretim gerçekleştirilerek israfların yapılmadığı yalın bir imalata işlerlik kazandırılması, daha kolay üretim koordinasyon ve yönetiminin kurum içi entegrasyonunun sağlanması ile müşterilerin değişen isteklerinin daha esnek bir yapıda cevaplandırılmasının sağlandığı kanban yaklaşımını katılan şahıslara iletilmesi.

Kanban eğitimi konusunda Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak vereceğimiz eğitimlerimizin kapsamı alt kısımda yer almaktadır.

Kapsamı
» Yalın üretim bünyesinde kanban ve üretim kanbanı yaklaşımının önemi ve yeri 
» Bir çekme sistemi olan üretim kanbanının, JIT (tam vaktinde üretim) ile olan bütünlüğü ve ilişkisi
» Üretim kanbanı sisteminin faaliyete geçirilmesi faaliyetinin ihtiyacı. Hem after markete hem de OEM’e hizmet sunmakta olan kuruluşlara ya da fabrikalara katacağı faydalar ve kazanımlar,
» Üretim kanbanının, ham madde temininden müşteriye ürünün ulaştırılmasına kadarki aşamaların hepsinde nasıl faaliyete konduğu ve pratik çalışmalar adına gereken şartların değerlendirilmesi ve açıklamasının yapılması,
» Üretim kanbanı bünyesinde kanban unsurlarının sistem kapsamında bulunan fonksiyonları ve rolleri,
» Üretim kanbanı yöntem biliminin açıklamasının yapılması ve kavram olarak, katılan şahıslara bilgilerin verilmesi,
» Aşama kapsamında çevrimde var olması gereken optimum üretim kanbanı kart adetinin belirlenerek, hesaplama yöntemine sunulması

Katılımcılar
Üretim kanbanı yaklaşımının, JIT felsefeleri ve çekme sistemleri dahilinde ihtiyacını ve önemini anlamak isteyen kuruluşların ve fabrikaların yöneticileri ve personelleri ile kuruluşlarındaki üretim kabanı sistemini faaliyete geçirmek isteyen firmalar, imalathaneler yada fabrikaların yöneticileri ve personelleri.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en çok 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Yok.
Süresi: 1 ya da 2 gündür.

Not: Seminere minimum %70’ ine katılan şahıslar seminer bitiminde katılım belgesine sahip olur. Konuyla alakalı eğitimlerimiz konusunda bilgi sahibi olmak adına SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.