- İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) Eğitimi Paylaş

 İstatistiksel proses kontrol (İPK) eğitimi hakkında genel bilgiler şu şekildedir.

 

Eğitime katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses inceleme ve proses yeterliliği değerlendirmesi konuları hakkında eğitmek adına İPK eğitimi isteğinde bulunabilirsiniz. Bu değerlendirmelerle; firmalarında ürün ve proses değişkenliklerini indirgeyecek ve uygunsuz durumları önceden belirleyecek İPK sistemini oluşturmalarını sağlamak.

 

Kapsamı
» Seriler ve histogram,
» Ana istatistik kavramları,
» Kesikli, devamlı dağılımlar,
» Veri toplama, sınıflandırma,
» Proses ve makine yeterliliği.
» İPK’nın tarihçesi, doğası ve faydaları,
» İPK’ya geçiş safhaları ve önemli konular,
» Sürekli veriler adına İPK grafikleri (I-MR) ve faaliyetleri,
» Kesikli veriler adına İPK grafikleri (P, NP, C, U) ve faaliyetleri,

 

Katılımcılar:
Üst ve orta kademe yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, kara kuşak ve yeşil kuşak adayları. Kuruluşlarında İso 16949 sistemini oluşturacak ve devam ettirecek kişiler katılabilir.

 

Katılımcı sayısı: En az 8, en fazla 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Temel matematik.
Süresi: 2 ya da 3 gündür. (Temel istatistik terimlerini bilenler için 2 gün)

 

Not: Bu eğitim İso 8258’e göre hazırlanmıştır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle iletişime geçiniz.
 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.