- NDT Nedir? Paylaş

Tahribatsız muayene (NDT) Nedir?      

 

Tahribatsız muayene (NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçaya zarar vermeden gerçekleşen muayene şeklidir.Tahribatsız muayene metodları, malzeme yüzeyindeki yada içerisindeki süreksizliklerin (korozyon, çatlak, yapısal bozukluklar) tespitinde kullanılmaktadır.

 

Tahribatsız muayene (NDT), metodlarının kullanıldığı sektörler kısaca; parça imalatı (döküm ve dövme), otomotiv, havacılık (bakım-onarım ve parça imalatında), köprü bakımı, boru imalatı, inşaat-yapı, endüstriyel binalar (nükleer reaktörler) demir yolları şeklinde sıralanmaktadır.

 

Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz, havacılığın yanı sıra her sektörde faaliyette bulunan organizasyonlara bakım ve eğitim hizmeti sunmaktadır. Uçak elemanları, kullanım aşamalarında yerde veya havada dinamik yüklere maruz kalmaktadırlar ve bu yapılarda zamana bağlı bazı noksanlar meydana gelmektedir. Bu hataların başlangıç aşamalarında kesin olarak saptanması ve gereken işlemlerin gerçekleşmesi şarttır. Tahribatsız muayene metodları da bu noktada eksiklerin hızlı olarak belirlenmesi bakımından vazgeçilmez bir değeri bulunmaktadır. Havacılıkta tahribatsız muayene; uçak, motor yada pervane imalatçıları tarafından belirtildiği üzere, servisteki hava aracının yada uçak komponentinin uygunluğunun muhafaza edilmesi gayesi ile sürdürülen kontroller bütünüdür. Servis esnasında meydana gelen süreksizliklerin tespitine ilave olarak, imalatı yapılan uçak ve komponentlerine de imalat yöntemlerine uygun tahribatsız muayene metodları uygulanabilmektedir.

 

Kısaca süreksizlik kavramını tanımlayacak olursak,Bir parçanın fiziki yapısı veya konfigürasyonunda oluşan kesintidir. Havacılıkta karşılaşılan süreksizlikler, yorulmaya ilişkin korozyon (corrosion), çatlaklar (fatigue cracks), sünme (creep) ve kompozit yapılardaki hasarlar şekilnde tanımlanır. Aranılan süreksizlik çeşidine uygun tahribatsız muayene yöntemleri belirlenir. Örneğin; X-Işınları radyografisi (RT), yorulma süreksizliklerinin aranmasında sıvı penetrant kontolü (PT), manyetik parçacık kontolü (MT) ve girdap akımları kontolü (ET) seçilirken yapıda kalan süreksizliklerin belirlenmesinde hacimsel yöntemlerden ultrasonik kontolü (UT), ve termografi kontolü (TT) tercih edilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.