- Minitab İle Veri Analizi Eğitimi (MODÜL-2) Paylaş

Minitab İle Veri Analizi Eğitimi (MODÜL-2) vererek Sistem Kalite belgelendirme, eğitim ve test danışmanlığı kuruluşu olarak işletmeler üzerindeki hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu hedeflerimiz, amaca uygun toplanan verinin esas niteliklerinin tespit edilmesi ve anormalliklerin keşfedilerek nedenlerin meydana getirilmesine sağlayacak bakış açısını elde etmek. Hataların ve iyileştirmelerle alakalı kararlarımızda ortalama değer yerine daha fazla bilgi elde eden güven aralığı değerlerinin uygulanmasını sağlamak.

 

Neticeleri oluşturan unsurların düzeylerin ve birbirlerine olan etkilerinin tespit edilmesini ve meydana getirdikleri neticelerin formül haline getirmesini sağlamak. Deneysel tasarım metodunun Minitab’ la değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak.

 

Kapsamı
» Anova
» Ki kare
» Gage R&R
» Hipotez test
» Oran testleri
» Uyumluluk testi
» Güven aralıkları
» Proses yeterliliği 
» Ortalama testleri
» Varyant eşitsizliği
» Deneysel tasarım 
» Aşama inceleme kartları
» Regresyon ve korelasyon
» Ölçüm sistemi değerlendirmesi 

 

Katılımcılar
Uzmanlar, orta kademe yöneticiler, yeşil kuşak, mühendisler, kara kuşak adayları ve veri incelemesi yapacak bireyler.

 

Katılımcı sayısı: En az 8, en fazla 20 kişi.

 

Gerekli ön bilgi: Minitab başlangıç bilgisi, temel istatistik bilgisi, 

 

Süresi: 2 gündür.

 

Not: Her katılımcı, Minitab programı bulunan bir bilgisayar ile programa dahil olabilir. Aynı kuruluştan katılacak iki kişi tek bilgisayar kullanılabilir. Seminerin minimum %70’ine katılan kişilere seminerin ardından katılım belgesine sahip olacaktır.

 

Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.