- Süreç Yönetimi Danışmanlık Paylaş

Süreç yönetimi Nedir?
Süreç yönetimi SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak danışmanlık uygulamalarımızdan birisidir ve süreç yönetimi terimsel ifadesi olarak girdileri çıktılara çevirmek üzere kaynakları faaliyet ettiren her uygulama yada uygulamalar dizisi bir aşama şeklinde kabul görür. Firmalar verimli işleyebilmeleri adına birbirleri ile ilişkili olan ve etkileşimlerde bulunan aşamaların tanımını yapmalı ve yönetmelidir.

 

Süreç yönetimini, genellikle bir aşamanın çıktısı, bir sonraki aşamanın girdisini meydana getirir. Bir firmada faaliyette olan aşamaların ve özellikle bu aşamalar arasında yaşanan etkileşimde bulunmaların sistematik olarak tanımının yapılması ve yönetilmesine süreç yönetimi ismi verilir. Hedefimiz, bir firmanın işletilmesinde bu yaklaşımının benimsenmesine teşvikte bulunmaktadır. Standart haline getirmenin ana koşullarından birisi olan da süreç yönetimidir. Doğru tanımı yapılmış olan ve doğru yapılan bir süreç yönetimi, işin gerçekleşme şekli standart haline getireceği gibi aşamaların performans neticelerini de ortaya çıkararak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar almalarını sağlar.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.