- İnsan Kaynakları Danışmanlığı Paylaş

İnsan kaynakları danışmanlığı konusu alt kısımda gibi açıklanabilir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi
Şu anki zamanda, insan kaynakları faaliyetini tamamlamış kuruluşlar, çalışan problemleri için kendilerini hazırda bulundurdukları gibi, insan kaynakları yönetim araçları olan ücret,, kariyer, performans yönetimi ve motivasyon araçlarından faydalanarak geleceği koordine etmektedir.

 

Performans Yönetimi
Statik bir analiz uygulamasından ziyade, dinamik bir aşamadır.Bu aşama personellerin performanslarını koordine etme, analiz etme ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Performans yönetimi aşaması, bir örgütün devamlı şekilde geliştirecek etkinliklerinin koordine edilmesini, faaliyete konmasını ve incelenmesini kapsar.

 

İnsan Kaynakları Denetimi
İyi çalıştırılan ve yönetilen bir İK birimi personellerin moralini artırabilir, personel devirini indirger, bir işin doğru şekilde ve pek çok konuda rekabetçi bir yapıda olmasını sağlayabilir. Personeller, bir kuruluşun en önemli unsuru şeklinde görülerek bu şekilde davranılmadır.

 

Personel Belirleme ve Değerlendirme
Kuruluşlar, kendi etkinliklerine, uygulamalarına göre iş gücü ile işledikleri diğer firmalar karşısında rekabet edebilir hale gelmektedirler. Bu yapının meydana gelmesi personel belirlemedeki başarıyla eş değerdedir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Çalışanın etkili çalışmasını ve özlük işlerini düzenleyen iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunu kuruluşların en değerli yönetim araçlarındandır. Kuruluşların çalışan alma kararından başlayarak çalışma periyodunun bitimine kadar olan zamanı iyi koordine edip vaktinde önlem almalı ve verimli dokümantasyon oluşturmaları gerekli görülmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.