- Çevresel Etki Analiz Etme Eğitimi Paylaş

Çevresel Etki Analiz Etme Eğitim

Çevresel etki analiz etme eğitim içerik kapsamı şu şekilde sıralanabilir.

 

» Yönetmeliğin kapsamı, yükümlülükler, amacı, kimin yürüttüğü
»Cezai yaptırımlar
»Yönetmeliğe uygun analiz yetkisinin kimde olduğu, uygulamada yaşanan  zorluklar, faaliyetin kontrolü, problemlerde başvuru kaynakları
 
Gayrısıhhi Müessese Açma Ruhsatı Müracaatı
» Ruhsatlandırmaya yönelik önceki faaliyetler
» Gayri sıhhi müessese nedir? I. Sınıf gayri sıhhi müessese nedir?
» II. sınıf gayri sıhhi müessese nedir?
» Pratik uygulama tecrübeleri, raporlama
» ÇED‘e tabi tesislerI
» Çevresel etki analizi bazı  tanımlar ve kavramlar
» Sıhhi müessese nedir?
» ÇED‘ in içeriği ve alakalı aşamalar
» ÇED‘ in içeriği ve faaliyet alanları
» Ekolojik çevreye olan etkisi ve analiz edilmesi
» II. sınıf gayri sıhhi müessese nedir?
» Kocaeli stratejik koordinasyonu ve çevre nazım koordinasyonu
» ÇED çalışmalarında uygulanan bazı metodlar ve teknikler
» Regresyon, çalışmaları     

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitiminin Süresi
Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan çevresel etki analiz etme eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir.

 

Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılanlar çevresel etki değerlendirme eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.