- Atık su Arıtımının Esasları Eğitimi Paylaş

Atık su Arıtımının Esasları Eğitimi

 

Atık su arıtımının esasları eğitimi kapsamında yer alan atıksu arıtma, zaman ilerledikçe hızla kirlenmekte olan temel yaşam kaynağımız olan suyun temizlenmesi işine denir. Yapılan arıtım uygulaması fiziksel yada biyolojik ve kimyasal şekilde gerçekleşebilmektedir: Kimyasal şekilde arıtım işlemi, atık suyun çökeltme havuzu içinden geçmesinin ardından karıştırma ünitesi içinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin eklenmesiyle, bu kimyasal maddelerin suda bulunan kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi sonuncunda meydana gelir.

 

Fiziksel arıtma işlemi; Bakteri ya da kimyasal madde kullanılmadan fiziksel olarak ve cazibe ile atık suda bulunan yağ ve kaba atıkların ızgara ve benzeri mekanizmalar ile uzaklaştırılma işlemidir.

 

Biyolojik arıtma işlemi; endüstriyel ya da evsel atık suların farklı bakteriler yardımı ile biyolojik parçalanması şeklinde yapılır.

 

Atık su Arıtımının Esasları Eğitimi İçeriği
» Atık su nitelikleri
» Faaliyet örnekleri
» Atık su debi ölçme yöntemleri
» Atık su arıtımında uygulanan metodlar
» Atık su akımının karekteristik özellikleri
Atık su Arıtımının Esasları Eğitimi Süresi
Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan atıksu arıtmının esasları eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. Atıksu arıtmının esasları eğitimine belirlenen 1 günlük süre atıksu arıtmının esasları eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.
Atık su Arıtımının Esasları Eğitimine Kimler Katılabilir
Atık su arıtım uygulaması yapan kurum ve firmalarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerde çalışan teknik personeller bu eğitime katılabilir.

 

Atık su Arıtımının Esasları Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler atık su arıtımının esasları eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.