- Plastik Testleri Danışmanlık Prosedürlerimiz Paylaş

Plastik testleri danışmanlık prosedürlerimiz alt kısımda yer alanlar gibidir.

 

Mekanik Testler Danışmanlığımız
» Darbe deneyi danışmanlığı
» Aşınımlara karşı direnme testleri danışmanlığı
» Yıpranmalara karşı direnme testleri danışmanlığı
» Uzun zaman dayanma testleri danışmanlığı
» Germe testleri danışmanlığı
» Çekim, baskı ve esneme testleri danışmanlığı
» Sertlik testleri, Shore A ve D; IRHD; mikro IRHD ve bilye sertliği danışmanlığı

 

Kimyasal ve Fiziksel Testler Danışmanlığımız
» Isıl incelemeler danışmanlığı
» Erime akışkanlığı, akışkanlık ölçümleri, erime ısısı, 
» Kimyasal direniş danışmanlığı
» Ultra Viyoleye maruz kalma danışmanlığı
» Kızıl ötesi steteskopisi (örn. plastiği tespit etmek için) danışmanlığı
» Ozon direnişi
» Differansiyel tarama kalorimetresi veya DSC, erime noktasının tespit edilmesi, ısı ile sertleşme ispatı ve diğer ısıl değişiklikler
» Kauçuk gibi malzeme birleşimlerinin tespit edilmesi veya ek olarak malzeme birleşiminin ısıl ağırlık ölçümü incelemeleri,

 

Diğer Testler Danışmanlığımız
» Her çeşit özel soruna ait testler danışmanlığı
» Aşama aşamalarının optimize edilmesi ve kalite artışı adına ince kesim bölümlerinin mikroyapısal analizleri
» Işık mikroskobu testi danışmanlığı
» Elektron tarama mikroskobu testi danışmanlığı

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.